Squarebird Thunderbird Club Of Sweden

1958 -1966

 

 

Vi är idag över 250 medlemmar i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Medlemsavgiften är för närvarande 250kr/år och en inträdesavgift för ny medlem på 50 kr.

Är du intresserad kan du klicka på: Medlemsansökan

 

Kontakt

Ordförande: Erik Lindblom tel: 0302- 228 05 / 070-338 62 94

Vice Ordförande: Thomas Lindner: 070- 565 00 22

Kassör: Anna-Lena Frankenberg: 0736-313088

Tillförordnad sekreterare: Anders Andersson: 0703-29565

 

 

 

Thunderbird News

Vår klubbtidning Thunderbird News kommer ut två till fyra gånger per år beroende på om material

kommer in från er medlemmar. Där berättar vi vad som händer i och utanför klubben.